fbpx

NO SHOW POLICY

  • Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minimum 48 u op voorhand te annuleren. Dit kan 24/24 u online via onze website. Minstens 48u voor de afspraak anders dient u telefonisch te annuleren. Zo kunnen wij een andere persoon gelukkig maken met deze plek. Indien u niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een gedeelte van de afspraak in rekening te brengen. Deze kost wordt automatisch geregistreerd bij uw volgend bezoek.
  • Niet annuleren 48 u op voorhand bedraagt 30% van de geboekte afspraak.
  • 24 u vooraf annuleren bedraagt 50% procent van de geboekte afspraak.
  • No show afspraak, niet komen opdagen bedraagt 100% betalen van de geboekte afspraak.
  • Een laattijdige annulering of no show kan herbevestigd worden tot 10 dagen volgend op de vorige afspraak. Indien er geen herbevestigingsafspraak volgt zal het no show bedrag per factuur aan u bezorgd worden.
  • Onze tijd is erg kostbaar, hou hier dan ook rekening mee lieve grtjs team galanti 
 
Laatste update: 06/08/2022